Brandtornet Börtingberget


Brandtornet från 70 - talet


 Brandtornet på Börtingberget byggdes under 1940-talet. Den tornvaktare som vi minns hette Nils Dahlkvist. Han hade en viktig roll under sommarhalvåret att bevaka och hålla kontakt med de personer från olika skogsbolag som ansvarade för olika distrikt/områden. På den tiden hette bolagen runt vår by: Nordmalings Ångsåg AB, Mo och Domsjö AB samt Domänverket. När bolagen bedrev hyggesbränning var han en viktig person vid eftersläckningsarbete. Han stod i ständig telefonkontakt med den ansvarige för hyggesbränningen. Han hade karta samt mätutrustning för att kunna bestämma var skogsbranden hade startat (riktning och ungefärlig position). Varje dag skrevs protokoll över alla händelser.

Under regniga dagar gick Dahlkvist ner till affären i Lillögda för att fylla på matförrådet. På den tiden fanns det en väl uppmärkt stig från Kåkarberg upp till Brandtornet på Börtingberget. En promenad på ca 8 km enkel väg.

Under senare delen av 70-talet när tornbemanningen lades ner var det civilförsvaret som tog över och under 80-talet monterades tornet ned på grund av ökad risk för olycksfall eftersom det inte förekom något underhåll av tornet. Även telefonledning och stolpar demonterades. Idag finns endast tornvaktarstugan kvar.

 Brandtorn i Sverige

Den moderna bevakningen mot skogsbränder i Sverige uppkom i norra Dalarna vid 1800-talets slut. De stora skogsbolagen började då som en följd av skogarnas ökade värde i större utsträckning bevaka dessa så att släckning kunde påbörjas innan bränderna hunnit vålla alltför stor skada. Först använde man naturliga utsiktspunkter som bergstoppar och höga tallar, men efter en tid började man även uppföra brandtorn. Sveriges första brandtorn uppfördes på Pilkalampinoppi i Orsa finnmark 1889 (tornet finns än i dag bevarat).[2] Ett större nät av brandtorn, Riksnätet, bildades cirka 1940 för att övervaka Sveriges skogar. När nätet var som mest omfattande fanns knappt 300 brandtorn i landet. Åren omkring 1960 fasades systemet ut och ersattes av brandflyg.

Brandtorn på andra platser i Västerbotten.

Lidberget i Sollefteå

Storsvartliden - Vargträsk by

Sexberget i Bjurholms Kommun, 25 km från Fredrika


Under 80 -talet i "vår" by 

Under 80-talet var kyrkoherdeparet Karl-Axel och Inga-Lill Björhem engagerade i olika aktiviteter i byarna Lillögda/Sandsjö.

Bl.a startades en tradition att 1:a söndagen i juli-månad anordnades det en friluftsgudstjänst uppe på Börtingberget. Alla som kunde och orkade att till fots ta sig dit upp följde med. Då fanns det kraft och vilja att delta på ett annat sätt än idag. Efter gudstjänsten gjorde man upp eld och kokade kaffe, grillade korv, historier berättades och kanske en och annan visa sjöngs vid brasan.

Både Sandsjö och Lillögdabor vandrade dit upp efter en stig bortanför Renbergskojan. Man åkte bil från Lillögda till Sandsjö och vidare förbi Renbergskojan (finns ej längre kvar) fram till "Renbergjerla".

/Karin minns/Lillögda 2019


Kåtan på Börtingberget 

Uppmonterad och tillverkad av Lillögda/Sandsjö Byaförening 2018

Kojan har ersatt gamla brandtornet. Den har en fin utformning och väl förankrad i berget. Vid storm är det skönt att krypa in och dricka en kopp kaffe och tänka tillbaka på det liv som fanns här uppe. Utsikten är storslagen och vid vackert väder ser man in i fjällvärlden.

Under 50-talet minns man "hästgetar Emil" som höll till här uppe i bergen med sina hästar, samt tornvaktaren Nils Dalkvist. Från Börtingberget gick det väl uppmärkta stigar till i stort sett alla byar.