Lillögdakören


I Lillögda har vi haft en liten men välsjungande kör. Upprinnelsen var en byakör som vår dåvarande lärare Arne Johansson startade. Hela byn, men även närliggande byar var med. Vi minns att det sjöngs fyrstämmigt vilket är ganska ovanligt. När Arne Johansson flyttade från byn låg kören nere tills att komminister Lennart Vallmark kom till Åsele 1973. Han fick höra att det funnits en kör i Lillögda och med sitt intresse för sång och musik startade han en kör nu i kyrklig anda. Det föll väl ut och fler och fler ville vara med i kören.

1975 kom ett kyrkoherdepar till Åsele, Karl-Axel och Ingalill Björhem. Efter en tid tog Ingalill över kören och fick den att utvecklas betydligt med regelbundna sångövningar under bra ledning.

Vi sjöng i Åsele kyrka, i Fredrika och på olika äldreboenden. Naturligtvis vid alla tillfällen i Lillögda kapell. Julotta i kapellet var en höjdpunkt tyckte många i byarna runt Lillögda.

Ingalill fortsatte att leda och träna kören även sedan Karl-Axel gått i pension för Karl-Axel ställde upp på gudstjänster och dop, begravningar och vigslar tills han var över sjuttio år. När Ingalill slutade som körledare fortsatte kören med olika körledare. Bland annat kom Åsele kyrkas kantor Ture Jonsson och tränade och ledde kören. Först och främst blev det övning inför julottan i byn som många ville att kören skulle medverka i.

Åldern började att ta ut sin rätt bland körmedlemmarna och i slutet av 90-talet upphärde kören. Dock blev det en liten nystart när Mats Nygård som var blivande komminister i Åsele församling flyttade till bygden. Han fick senare tjänst på annan ort och då blev det slut på vår fina lilla sångkör.

Reflektion: Lillögdakören hade en långt större funktion av enande, sammanhållande och social kraft än man kunde tänka sig. Ett "kitt" mellan människor i små byar med en gles befolkning, där fanns "kören" där man regelbundet kunde träffas och efter sedvanlig sångträning över en kopp kaffe pratas vid om vad som hänt i bygden, i världen.

Lillögda 2018

Ett stort tack till

Maja-Lena Lundin och Anne-Marie Bergström som hjälpt oss med denna historiska tillbakablick.


 Främre raden: Inga-Lill Björhem, Ida Jonsson, Maja-Lena Lundin, Ann-Marie Bergström, Dagny Johansson

Mitten raden: Monica Johansson, Tora Domeij, Beatris Jönsson, Gun Arnqvist, Göta Jonsson, Karl-Axel Björhem

Övre raden: Märta Karlsson, Birgit Nordin, Tora Nilsson, Verner Domeij

Från vänster stående: Tora Domeij - Monica Johansson - Herta Risberg - Ann-Marie Bergström - Ida Jonsson - Birgit Nordin - Dagny Johansson - Maja-Lena Lundin - Skymd bakom är Verner Domeij.

Sittande är Karl-Axel Björhem