Trivseludden


Grillplats
Grillplats

Ett fint utflyktsmål både sommar som vinter och som ligger vid Norsjön i nära anslutning till byn, ca 1 km. 

Vindskydd med grillplats har ställts iordning intill sjöstranden. Man tar sig dit antingen att man svänger av mot Lögdaberg ca 400 m, därefter tar man gamla vägen mot Norsjön som vintertid är pistad och sommartid en fint iordningställd promenadväg. 

En annan väg dit sommartid är att man svänger höger där gamla sopstationen var placerad norr om byn. Där finns möjlighet till parkering sommartid. 

Flytbrygga Trivseludden
Flytbrygga Trivseludden