Västansjö skola


 Skolbarn läsåret 1939 - 1940, kan var 1940 - 1941

Första raden från vänster:

Eja Hansson Gärdsjö - Siv Nilsson(Garebo)Vaksjönäs - Maj-Britt (efternamn okänt) - Börje Nordström Gärdsjönäs - Almar Hansson Gärdsjö.

Andra raden från vänster:

Gullis Lindström Västansjö - Vilmar Henriksson Söderby - Fabian Hansson Gärdsjö - David Andersson Älgsjö - Rut hansson Gärdsjö

Av ovan uppräknade var Eja, Almar, Fabian och Rut syskon. Under läsåret var dom inneboende hos familjer i Västansjö. Även Maj-Britt, Börje, Vilmar och David var inneboende hos familjer i Västansjö.

Ett stort tack till Vilmar Henriksson som lånat ut foto samt levererat namnen på alla skoleleverna. Idag 191207 är han fortfaraande still going strong. Han har trots sin höga ålder (90 år) fortfarande ett otroligt minne samt skärpa och noggrannhet i det mesta han gör.


 Skolbarn läsåret 1936 - 1937, kan var 1937 - 1938, Skolform D1

Första raden från vänster:

Fabian Hansson Gärdsjö - Bo Danielsson Västansjö - Rut Hansson Gärdsjö - Gerd Arnkvist Trehörningsberg - Vilmar Henriksson Söderby

Andra raden från vänster:

Yngve Danielsson Västansjö - Lärarinnan Greta Östlund Västansjö - Bengt Danielsson Västansjö - Ture Arnkvist Trehörningsberg

Kortet är taget på bron vid skolan. Som synes är det vintertid. Snö på sidorna vid bron. Av ovan uppräknade var Fabian och Rut syskon, Bo och Yngve syskon, Gerd och Ture syskon. Barnen från Gärdsjö var boende hos familjer i Västansjö ävenså Vilmar från Söderby.

Vilmar började skolan den 12 september 1936 och slutade den 9 juni 1942. ( 6 klasser ) Han är den ende av de uppräknade klasskamraterna som idag lever.

29 januari 2020

Ett stort tack till Vilmar Henriksson som lånat ut foto samt levererat namnen på alla skoleleverna. Idag 191207 är han fortfaraande still going strong. Han har trots sin höga ålder (90 år) fortfarande ett otroligt minne samt skärpa och noggrannhet i det mesta han gör.

Stort Tack!


Första bilen i Västansjö