Skolan i Lillögda


Lärare fr.o.m 1915

1915 - 1918 Svea Nilsson
1918 - 1919 Judit Andersson
1919 - 1934 Matilda Bergström
1934 - 1935 Dagny Sundqvist
1935 - 1936 Margit Lundberg
1936 - 1940 Eva Olsson
1940 - 1941 Ruth Lindfors
1941 - 1942 Alice Holmqvist
1942 - 1943 Ulla Carlsson
1943 - 1946 Ingrid Johnsson
1946 - 1947 Linnea Lindborg
1947 - 1949 Inga-Märta Persson
1949 - 1950 Berit Olofsson
1950 - 1951 Tea Risberg
1951 - 1953 Arne Martinsson
1953 - 1954 Gunvor Solander

1954 blev det två lärare då det blev både små-och folkskola.

1954 - 1955 Solveig Eriksson, Inger Eldroth
1955 - 1957 Lars Sörlin Inger, Eldroth
1957 - 1958 Arne Johansson, Evy Andersson
1958 - 1964 Arne Johansson, Tea Risberg

1964 blev det tre lärare då skolan indelades i klasserna 1-2, 3-4 och 5-6.

1964 - 1965 Arne Johansson, Tea Risberg, Hjördis Johansson
1965 - 1966 Arne Johansson, Lars Jonsson, Hjördis Johansson
1966 - 1967 Lars Jonsson, Rolf Sandgren, Solveig Sandgren 

1967 blev det åter två lärare

1967 - 1968 Lars Jonsson, Asta Kant
1968 - 1969 Lars Jonsson, Anna-Lisa Bohman
1969 - 1970 Lars Jonsson, Tea Risberg

1970 blev det endast en lärare

1970 ht, Lars Jonsson
1971 vt, Eva Jansson
1971 - 1972 Eva Jansson
1972 ht, Eva Jansson
1973 vt, Britt-Marie Glavhammar
1973 - 1982 Britt-Marie Glavhammar
1982 ht, Tomas Ahlbäck
1983 vt, Britt-Marie Glavhammar
1983 - 1985 Britt-Marie Glavhammar
1985 - 1986 Inger Johansson

Skolan lades ner vårterminen 1986 och då var det endast 6 elever vid skolan som kom från alla byar norr om Älgsjöås. Skolan och elevantalets utveckling speglar också den avfolkning som har skett i Västerbottens inlandskommuner. Nedläggning av byaskolor är ju idag 2011 lika aktuell som den var under 80-talet.


Skolklass 1949-1950

Stående fr.vä: Tore Svensson, Einar Johansson, Gunborg Johansson, Berit Olofsson, Ulla Danielsson, Ebbe Mellgren, Karl-Gösta Johansson.

Sittande fr.vä: Alfa Johansson, Viola Lidström, Gertrud Domeij, Irene Johansson, Marianne Arnqvist, Asta Fransson, Maja-Lena Larsson.

Lasse Danielsson, Anders Danielsson, Karl-Erik Scherdin, Joel Johansson.


Skolklass 1950-1951

Stående fr.vä: Tore Svensson, Einar Johansson, Gunborg Johansson, Tea Bergström/lärare, Maja-Lena Larsson, Ulla Danielsson, Marianne Arnqvist, Asta Fransson, Karl-Gösta Johansson, Ebbe Mellgren.

Sittande fr.vä: Gertrud Domeij, Viola Lidström, Barbro Johansson, Karl-Erik Scherdin, Lasse Danielsson, Anders Danielsson, Birgitta Johansson, Vivianne Scherdin, Alfa Johansson, Irene Johansson.

Sittande på golv: Gudrun Scherdin, Herbert Johansson, Bengt Danielsson, Henry Johansson, Ann-Marie Bergström.


Skolklass 1952

Bilden är tagen utanför gamla skolan nere i byn.

Övre raden från vänster: Gertrud Domeij, Alfa Johansson, Irene Johansson, Viola Lidström, Karl-Gösta Johansson, Herbert Johansson, Tore Svensson, Lars Danielsson, Anders Danielsson.

Mellanraden från vänster: Vivianne Scherdin, Ann-Marie Bergström, Barbro Johansson, Fred Johansson, Ingegerd Scherdin, Rakel Arnqvist, Anita Nordin, Märta Arnqvist, Gudrun Scherdin, Birgitta Johansson.

Sittande från vänster: Dan Scherdin, Karl-Erik Scherdin, Bengt Danielsson, Henry Johansson, Tore Johansson, Kjell-Erik Domeij


Skolklass 1955-1956

Bakre raden: Tore Johansson-Dan Scherdin-Fred Johansson-Kjell-Erik Domeij-Lars Sörlin lärare-

Lennart Lundin-Märta Arnqvist-Margareta Nilsson-Ann-Marie Bergström.

Sittande fr.vä: Birgitta Eriksson-Ingergerd Scherdin-Vivianne Scherdin-Birgitta Johansson-

Yvonne Johansson-Barbro Johansson-Gudrun Scherdin-Anita Nordin-Rakel Arnqvist.


Eleven Gudrun berättar om

Vår nya skola

Den vitt berömda Lillögdaskolan har i dagarna blivit färdig, och ungefär 30 elever har flyttat in där. En elev skall berätta:

" I går fick vi börja flytta till vår nya skola. En karl med häst lejdes att skjutsa upp våra saker från gamla skolan. Vi hjälpte också till med att bära lätta saker. När alla saker var uppe, började vi packa upp och städa till. Detta höll vi på med ända tills skolan var slut för dagen.

I morse, när vi kom till skolan, hade bänkarna kommit, och det var snygga saker, fast vi är lite ovana vid dem än. Vi fortsatte att städa första och andra timmen, sedan hade vi gymnastik, och nu behöver jag väl inte berätta, vad jag gör nu, eller hur?

Jag tycker det är allt, man kan önska sig här. Men det kändes underligt att lämna den gamla skolan efter så många år."


Skolklass 1957-1958

Sittande från vä: Gudrun Scherdin-Anita Nordin-Dan Scherdin-Kjell-Erik Domeij-Fred Johansson-

Rakel Arnqvist-Märta Arnqvist-Tore Johansson-Ingegerd Scherdin-Margareta Nilsson-

Bengt-Ivan Eriksson.

Stående från vä: Roland Scherdin-Karl-Gustav Johansson-Kjell-Erik Nilsson-Lennart Johansson-

Sven-Olof Larsson-Roland Johansson-Monica Sjögren-Eva Domeij-Lisbet Arnqvist-Monika Nilsson.


Skolklass 1958 småskoleklass

Sittande fr.vä. bakre raden: Sigrid Bergström, Torkel Jönsson, Ann-Kristin Scherdin

Mellan raden fr.vä: Barbro Lidström, Stig Nordin, Nils-Gunnar Johansson

Tord Nordin och Kent Risberg till höger.

Vi tackar Torkel Jönsson som bidragit med bilden.


Skolklass 1965-1966

1964 blev det tre lärare då skolan indelades i klasserna 1-2, 3-4 och 5-6.

Bakre raden från vänster: Britt-Marie Nordström, Carina Lundahl, Vivianne Karlsson, Bengt-Göran Jonsson, Lars Arnqvist, Per-Anders Karlsson, Tomas Nordin.

Främre raden från vänster: Tommy Danielsson, Agneta Arnqvist, Marie-Louise Lidström, Fred Johansson, Leif Jakobsson, Lars-Gunnar Eckerskog.


Skolklass 1966-1967

Övre raden: Anders Risberg, Rikard Samuelsson, Eva Jakobsson, Ulla Jakobsson

Nedre raden: Lars-Erik Lidström, Lena Danielsson, Anders Nordström, Carina Bergström


Skolklass 1966-1967, 3:e klass

Från vänster: Bengt-Göran Jonsson, Thomas Nordin, Lars Arnqvist, Kenneth Salmonsson, Leif Jakobsson, Per-Anders Karlsson, Lars-Gunnar Eckerskog.

Sittande: Marie-Louise Lidström, Marianne Nordin, Regina Jönsson, Carina Lundahl.


Skolklass 1967-1968

Stående från vänster: Lars-Erik Lidström, Kenneth Salmonsson, Anders Risberg, Tommy Danielsson, Agneta Arnqvist, Vivianne Karlsson, Britt-Marie Nordström.

Sittande: Lena Danielsson, Eva Jakobsson, Ulla Jakobsson och Carina Bergström


Skolklass 1977-1978

Stående från vänster övre raden: Mikael Arnkvist, Greger Lundin, Ronny Johansson.

Sittande från vänster: Jonas Sjölund, Peter Johansson, Ulrik Lidström, Niklas Arnkvist. 


Skolklass 1984-1985

Från vänster övre raden: Elisabeth Scherdin, Janina Nilsson, Cecilia Sjögren.

Från vänster nedre raden: Susanne Scherdin, Erland Nordin, Kristina Eriksson


Skolklass 1985-1986

Den sista skolklassen i Lillögda skola 1985-1986 därefter lades skolan ned.

Från vänster: Janina Nilsson, Susanne Scherdin, Pernilla Scherdin, Erland Nordin, Kristin Eriksson.


Skoldiplom 1963-1964


Bussutflykt under 1970-talet

Fr.vä: Per Sterner, Jonas Sjölund, Eskil Hellström/chaufför, Mikael Nilsson, Ronny Johansson, Greger Lundin, Rickard Arnqvist, Nicklas Arnqvist, Monica Johansson/lärare, Peter Johansson, Magnus Johansson, Linda Sterner, Joakim Scherdin, Tomas Eriksson i mitten längst fram. 


Luciafirande 1973-1974

Från vänster: Niklas Arnkvist, Greger Lundin, Peder Arnkvist, Viveka Lundin, Anders Nordström, Mikael Nilsson, Ronny Johansson, tomten som sitter längst fram är Ulrik Lidström.

Lärare var: Britt-Marie Glavhammar


Julfest i skolan 

I Lillögda skola var det en tradition att det alltid skulle arrangeras en julfest, som lärare och skoleleverna var ansvariga för. Det var höjdpunkten och ett fint avslut på höstterminen. Så länge jag kan minnas har det alltid genomförts en julfest, både under tiden i den gamla skolan och när vi sedan flyttade till den nybyggda skolan som togs i bruk 1957. I den gamla skolan var förberedelsen att bygga upp en scen. Ibland fick vi hjälp av någon vuxen person för detta. Spänningen och förväntningarna var stora både från eleverna och föräldrarna.

Med hjälp av ett tidningsurklipp som jag fått låna av Maja-Lena Larsson vaknade mitt "kom ihåg". Det skulle vara kul om någon med bättre minne kunde skriva ner minnen/upplevelser från julfester och skicka till mig.

Tidningsreportage den 4 december 1946

I Lillögda skola hölls

den sedvanliga skolbarnfesten på lördagskväll inför talrik publik. Lärarinnan, fru Lindborg hade trimmat sina adepter bra och de pjäser, som de framförde på scen applåderades livligt. Efter kaffepaus och auktion på godsaker, framfördes en lucia-tablå, sång av skolbarnen samt uppläsning på byggdemål. Det alltigenom rikhaltiga programmet avslutades med "Stadionmarsch" som fru Lindborg med en virtuos skicklighet via orgeln befodrade till lyssnarna. Behållningen av festen 254 kr. går till välgörande ändamål.