Tidningsurklipp


Vild forsfärd på 40-talet

Dagens gamla bild från läsekretsen kommer från Gottfrid Johansson i Vilhelmina. I båten på bilden sitter han själv vid årorna och baksittare är Folke Aronsson. Det handlar om forsrodd i Lögdeälven, närmare bestämt vid Trångforsen och Gottfrid berättar att han aldrig var rädd, trots många kappsejsningar i de vilda forsarna. Det var för övrigt inte bara han som hamnade i vattnet utan Gottfrid var också med om att rädda många andra som tippat. 


Karl-Johan Bågren

 För 200 år sedan slog sig samen Hans Andersson med sin familj ner här och uppförde Lillögdas första boplats. Det är inte mycket kvar av huset, säger Karl Johan Bågren, men man kan tydligt se husgrunden och där muren stod.


Lanthandeln är byns livboj

Nej, vi har inga nedläggningsplaner även om omsättningen inte får någon att rusa till ett sådant här jobb, säger lanthandlarparet Herta och Sixten Risberg i Lillögda.

Om man skulle snegla mot omsättningssiffrorna ständigt då hade vi inte stått ut de här åtta åren, säger Sixten Risberg som tillsammans med frugan Herta driver lanthandel i Lillögda. Omsättning: Cirka 1,5 miljoner. Många butiker stupar redan när omsättningen kryper under tre miljoner. Vi går fortfarande och hoppas på allt tal om att hela Sverige skall leva, inte bara skall bli tomma fraser, säger Sixten. Men hittills går besluten inte i linje vad landsbygden vill. Både Herta och Sixten vet att affären är något av den sista livbojen för Lillögda och därför håller de också ut. 


Lanthandlarn himself, Sixten Risberg 

Hans måtto var "att vi har inga planer på att lägga ner affären". 


Än svingar Verner yxan

Ett säkert vårtecken i Lillögda, fyra mil utanför Åsele, är livet på vedbacken hos Verner Domeij.

Ännu finns vi kvar några själar som kan njuta av våren men nog har byn krympt oroväckande, säger Verner. Han drämmer till en vedklabb med yxan så att den på mindre än en sekund blir två. Verner är född i Lillögda. På 50-talet ska ni veta, säger Verner och rätar till nästa vedklabb som skall klyvas, då fanns det 165 personer i Lillögda men nu är det styvt 40 kvar.

När Lillögda var som störst på 1900-talets början då bodde det 225 personer här, säger brodern Bertil och räknar med ena pekfingret i boken om Lillögda. Nej det går trögt med någon inflyttning här och ändå har vi i motsats till många andra byar av den här storleken affären kvar, säger Verner.

Om den här våren säger bröderna Domeij att de måste söka sig tillbaka till 1923 för att hitta någon som var jämförbar. Då blev Lögdasjön fri från is 4 maj medan den normalt brukar "riva" omkring 20 - 25 maj. I år blev det rekord med öppen sjö 3 maj.

Våren och sommaren är redan intecknad för bröderna när det gäller jobb. Potatisen ska i jorden och sex hektar ungskog ska röjas. Vidare ska förstås de 25 kubikmetrarna björkved under tak och bären hem från skogen.


Hänger du upp Fritz stjärna kungen?

Nu är det snart advent och då hänger kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia upp adventsstjärnan de fick av Fritz Bergström i Lillögda i något av slottets alla fönster!

Vi hoppas i alla fall det,kungen! Fritz näverstjärnor är mycket vackra och han lägger ner stort arbete på dem.

Fritz Bergström, 87 år, tillverkar kontar och julstjärnor av näver. Hans kontar finns både i Australien och Kanada och en julstjärna hänger på kungliga slottet i jul.

Jag slöjdar när andan faller på - men nu börjar det bli slut på gubben, säger Fritz och skrattar.


Nu är Lillögda utan poststation

Slutstämplat skulle man kunna säga att det är för Daniel Scherdin i Lillögda, när han går i pension.

Från torsdag är poststationen i åselebyn Lillögda ett minne blott. Då pensionerades Daniel Scherdin efter 38 års tjänst. Postmästaren i Åsele, Olof Qarström hyllade veteranen med kamraternas blommor och Daniels fru Ruth bjöd på kaffe. Nu får de 41 hushållen i Lillögda samt grannbyarna Stenäs och Sandsjö lita till nya postombudet, fru Herta Risberg, och posten flyttas till en källarlokal i Lillögda skola.

År 1905 inrättades poststationen i Lillögda och ersatte lantbrevbärarna. Redan 1908 tog Oskar Scherdin hand om sysslan som föreståndare. Sonen Daniel tog över jobbet 1934 och skulle komma att överträffa fadern i fråga om tjänsteår.

54.50 var månadslönen, när Daniel, nu 67 år, trädde till. Han måste dryga ut lönen med jobb i skogarna och hemma på gården hade fru Ruth en ko i ladugården. När de byggde egen gård i byn följde posten med och där har Daniel och Ruth Scherdin skiftat om att sköta posten åt byborna, vilka var uppdelade på 64 hushåll som mest. Nu får Daniel Scherdin mer tid att ägna sig åt sitt älskade harrfiske i Lögdeälven.


En klass för alla skolbarnen

När Britt-Marie Glavhammar började sin lärartjänst på skolan i Lillögda för nio år sedan gick det bara sju barn i skolan, som bara har en klass från ettan till sexan. Då var det kris för skolan och det är det fortfarande, även om Britt-Marie nu har 12 barn i klassen.

När alla går i samma klass blir barnen mer rädda om varandra, säger Britt-Marie Glavhammar, till höger på bilden. Här är hela skolan samlad. I bakgrunden till vänster Monica Johansson, som ansvarar för förskolan med tre barn.

Det räcker med att en barnfamilj flyttar för att krisen skall bli akut och skolmyndigheterna stänger skolan, säger Britt-Marie. I förskolan i Lillögda går nu tre barn, fyra, fem och sex år gamla. I upptagningsområdet finns också två treåringar. Sen är det slut på barn. Vi hoppas att det skall flytta hit barnfamiljer, säger Britt-Marie, som trivs i Lillögda och tror på den lilla skolan. När alla åldrar samsas i samma klass tror jag att barnen lär sig att ta vara på varandra. Man blir mera rädd om varann, mera beroende av varann. Jag gick själv i samma typ av skola, berättar Britt-Marie. Det var i Borgsjö ett par mil härifrån. Jag känner trakten väl. Utöver Lillögdas egna barn skjutsas också skolbarn från byarna Siksjö och Yxsjö till skolan.


Skolor i Kommunen

I Åsele kommun finns det ytterligare tre skolor med bara en klass. Det är Gafsele, Lomsjö och Överrissjö. Den sistnämnda ska dock dras in nästa år.

Att vara ensam lärare på en skola kan ha en del nackdelar, säger Britt-Marie Glavhammar. Ibland kan det ju uppstå problem på en skola som man gärna vill diskutera med någon annan lärare. Men vi som jobbar på skolorna med bara en klass håller kontakt med varandra.

Bra lokaler

Skolan i Lillögda byggdes 1956 och man har gott om utrymme. Skolan har haft närmare 50 elever och två lärare. Den ena av skolsalarna disponerar nu förskolan, som har tre barn. Det är Monica Johansson som sköter förskoleverksamheten, som är igång två dagar i veckan.


Kurs i läder- och tennbroderi 

Anna-Stina Dahlberg, till höger, hade inte nog med superlativer att ösa över sina elever i läder- och tennbroder. Från vänster Ingrid Lidström, Birgit Nordin, Ann-Marie Bergström och Elsy Nordin.


Spelmannsafton i Lillögda 23 november 1945

Riksspelmännen J.E.Öst och Ester Jonsdotter Öst besökte skolan i Lillögda i söndags och gav inför fullt hus prov på hur äkta allmogemusik skall spelas. Att spelmansparet Öst var välkommet efter 1½ års bortovaro därom vittnade applåderna, som gavs redan vid deras inträde i lokalen. Fru Ester Öst är värd en eloge för sin högt drivna skicklighet vid pizzikato och hennes tolkning av folkmusik står i särklass. Hr Öst gav förklaring för varje låt och hans dråpligt träffande mimik roade publiken hejdlöst och avlockade mången extra applåd. Efter musikprogrammet hade skolbarnen kaffeservering till förmån för en skolresa och reskassan fick ett tillskott på kr.70. Under kafferasten spelades på begäran två extranummer och så avslutades den allt igenom trevliga kvällen och var och en gick hem till sitt med den förhoppningen att snart få höra spelmannsparet Öst igen.


Sykurs i Lillögda slutet 60-tal

Deltagare från vä: Tora Nilsson, Birgit Nordin, Sigrid Bergström, Herta Risberg, Ida Jonsson, Kerstin Nordin, Birgit Markeby (ledare), Elsy Nordin, Monika Johansson, Hedvig Lundgren, Elsa Eriksson samt Barbro Eckerskog.

Karin Scherdin berättar att tyget som ligger på bordet (på bilden) blev sedermera gardiner till Lillögda skola.