Kapellet i Lillögda


Berömvärd frivillig insats för kapellbygget i Lillögda

- så var rubriken i Västerbottens Kuriren i samband med invigningen 1965.

Biskop Bengt Jonzon väckte förslag om kapellbygget i Lillögda redan 1955. Biskop Ivar Hylander har hållit tanken levande och hösten 1963 satte byborna igång bygget. Kapelltomten i vacker tallpark har skänkts av Nordmalings Ångsåg AB och hemmansägare Carl Johansson och en av de främsta pådrivarna var nu avlidne Eugèn Johansson.

Makarna Anna-Lisa och Levi Grundström, Åsele har skänkt korset och fru Grundström har egenhändigt tillverkat mosaiktavlan till detta kors. Tore Markusson, Varpsjö har tillverkat ryamattan "Glöden" till kapellet. Snickarmästaren Karl Mattson, Åsele, snickrade till både altarbord, dopfunt och predikstol.

Så var då kapellbygget I Lillögda i hamn, i den by som ensam bland andra byar i Åsele ökade befolkningssiffran 1965.


Altartavlan i Lillögda kapell

Altartavlan i Lillögda Kapell

är tillverkad av konstnären Anna-Lisa Grundström 1965

Tavlan är gjord i mosaik.


Vigsel i kapellet 2011

2011-04-16 vigdes Charlotte Lilja och Jörgen Holmqvist i Lillögda Kapell.


Lillögda sångkör

Främre raden från vänster: Inga-Lill Björhem, Ida Jonsson, Maja-Lena Lundin, Ann-Marie Bergström, Dagny Johansson.

Nästa rad från vänster: Monika Johansson, Tora Domeij, Beatris Jönsson, Gun Arnqvist, Göta Jonsson, Karl-Axel Björhem.

Översta raden från vänster: Märta Karlsson, Birgit Nordin, Tora Nilsson, Verner Domeij.


Dop i Lillögda kapell

Charlotte och Jörgen Holmqvist med rötter från Lillögda/Tuppen har döpt sitt 3:e barn i Kapellet. Flickebarnet heter Vilma Karolina Holmqvist. Familjen Holmqvist bor i Abborträskliden, Lycksele Kommun. 


Martin Scherdin född i Lillögda med sin sambo Malin Nyman som stolt håller nyfödde Leon Roland Scherdin(f.141102)i sin famn samt Liam och Wilma Nicklasson. Komminister Bengt Kraft skötte dopcerimonin. 


Jörgen och Charlotte Holmqvist har döpt sitt 4:e barn Knut Albert i Lillögda Kapell. Ett stort grattis från Lillögda Byaförening. Vi är stolta över Er. Välkommen åter när ni får ert 5:e barn. 


Städdag i kapellet under 80-talet