Milstolpar i Lillögdas histora


1874 inrättades den första allmänna inrättningen i byn, nämligen gästgivaregård med skjutsstation

1891 inrättades skolundervisning i 8 veckor. Läraren var Cecilia Liljegren.

1896 färdigställdes landsvägen mellan Åsele och Lycksele.

1902 byggdes första skolan i byn. Den togs i bruk vårterminen 1903. Läraren var då Zeibrant Svensson

1905 den 1 juni inrättades poststationen i byn. Föreståndare Lars Johan Mellgren. 

1906 placerades kronojägare i byn. Hans namn var Jakob Levi Mårtensson. 

1908 placerade Nordmalings Ångsåg AB skogsfaktor i byn, Jonas Helmer Domeij. 

1917 kom telefonen till byn. Förste växelstationsföreståndare var Sven Oskar Scherdin. Det fanns två abboneneter. 

1923 kom första bilen till byn, en liten lastbil av märket ford. Ägaren var Edvin Mellgren. Samma år inköptes en personbil, en fyrsitsig T-ford. Ägare Hjalmar Scherdin.

 
1926 öppnades turlinje med bil mellan Åsele och Lycksele. Pionjär var Leon Lundahl från Tallberg. Den övertogs av legendariska bröderna Alfred och Bertil Wiklund. 

1928 kom första radioapparaten till byn. Stor sensation. Ägare var kronojägare Anton Nilsson. 

1929 blev arrendatorerna självägande bönder då bolaget avstyckade 16 fastigheter, s.k. ägostyckningar, vilka köptes av förutvarande arrendatorer. 

1930 påbörjades anläggning av väg till Sandsjö. Den färdigställde 1932 varigenom Kåkarberg och Stugusjö som hör till Lillögda fick utfartsväg. 

1930 motorplogades med stor möda vägen mellan Åsele och Lillögda första vintern. 

1932 byggdes första affärslägenheten i byn av dåvarande lanthandlaren Albert Arnqvist. 

1934 kom första vedkapen med motordrift till byn. 

1939 kom första traktorn av märket Bolinder-Munktell. Ägare var Algot Larsson och Gösta Scherdin. 

1944 den 2 april kom elektrisk ström till byn. Karbidlampan slängdes bort. Vilken glädje. 

1946 övertog postverket linjetrafiken mellan Åsele och Lycksele. 

1948 inköptes ett nytt sågverk med elektrisk drift till byn. 

1953 byggdes ny modern affärsfastighet av dåvarande ägaren Olle Jönsson. 

1953 påbörjades byggandet av vägen förbi Lillögda by och blev så småningom riksväg 90, vilket 1985 ändrades till länsväg 365. 

1955 påbörjades anläggningen av centralt vatten och avlopp för byn vilket fullbordades 1959. 

1957 togs ny modern skola i bruk efter nybyggnad. 

1960 inköptes första TV-apparaten till byn. Ägare Harald Bergström. 

1961 byggdes vägbelysning för centrala byn. 

1966 invigdes det då färdigbyggda kapellet som påbörjades 1964 då klockstapeln färdigställdes. 

1970 automatiserades telefonnätet i byn. 

1971 skogsarbetarna i byn deltog i en "vild strejk". Missnöje med lönesättningen, målet var månadslön. 

1972 nedlades poststationen. Postombud 1972-1981, sedan postväskor. 

1986 nedlades skolan på grund av för litet elevantal. 

2002 upphörde Lillögda Lanthandel. Ägare var Sixten och Herta Risberg.

2012 den 11/9 registrerades Byaföreningen hos Skatteverket/Org. nr.

2019 from 1 april beslutade byaföreningen att överta Lillögda kapell.

2022 efter nästan 70 år får byn en ny avloppsanläggning.